• Vadi'nin Medya Penceresi

21 Ağustos 2018 Salı

Emek is ticaret
SON HABERLER
  • Ana Sayfa
  • Eğitim
  • Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun'un Akademik Açılış Yılı Konuşması

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun'un Akademik Açılış Yılı Konuşması


  • 02 Ekim 2017 Pazartesi
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun'un Akademik Açılış Yılı Konuşması
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun'un Akademik Açılış Yılı Konuşması

Giresun Üniversitesi Rekrörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Üniversite'nin Akademik açılışı nedeniyle bir konuşma yaptı.

Sayın valim,
Sayın milletvekilim,
Belediye başkanım,
Sayın bölge jandarma komutanım,
Başsavcım ve Ağır ceza reisim,
Davetimizi kırmayıp açılış dersimizi vermeyi kabul eden TÜBA şeref üyesi Sayın Hocam Prof. Dr. Metin BALCI ve muhterem hanımefendi,
Komşu illerimizin değerli Rektörleri,
Değerli misafirler, basınımızın kıymetli temsilcileri,
Öğretim üyesi arkadaşlarım,
    Üniversitemizin varoluş sebebi sevgili öğrenciler…
Giresun Üniversitesinin 2017-18 eğitim-öğretim yılı açılış programına hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum…
Ben öncelikle,üniversitemizin bu onbirinciakademik yıl açılış töreninde, bugüne değin üniversitemizin kuruluşunda ve gelişmesinde emeği geçen,başta Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli olmak üzere tüm  milletvekillerimize, Valilerimize, belediye başkanlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarına, işadamlarımıza,maddi ve manevi katkıda bulunanherkese Giresun Üniversitesi Rektörü olarak şükranlarımı sunuyorum.
    Sayın valim, değerli konuklar,
Hiç şüphesiz üniversitelerimiz, ülkemizin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında önemli rol oynayacaktır. Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse de 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli insan  gücünün yetiştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Zira, bilgi toplumunun önünü açan, özgür ve eleştirel düşüncenin, sorgulama ve araştırmanın, yenilikçi ve yaratıcı enerjinin ana kaynağı üniversitelerdir. Günümüzde nitelikli  insan kaynağı ve bilimsel bilgi gereksinmesinin artışına koşut olarak üniversitelerin değeri de artmaktadır. Dünyanın yakın tarihi, bölgesel ve uluslararası güç olma yolunda olağanüstü gelişme gösteren ülkelerin bu başarılarında  en büyük payın, yükseköğretime yaptıkları iddialı yatırımlar olduğu açıkça görülebilir.
    Son yıllarda gerek orta öğretimde gerekse de Yüksek Öğretim sistemimizde, genç nüfusumuzun ihtiyaçlarına paralel olarak, çokönemli maddi gelişmeler sağlanmıştır.Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da tespit ettiği gibi eğitim  sistemimize, eğitim ve bilim politikalarımıza ilişkin hala ciddi iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretime geçişte kullanılan sınav sisteminin değiştirilmesi önemli olmakla birlikte tek başına yeterli  değildir. Öğrencilerimizin meslek seçimi konusunda kendilerine daha sağlıklı bir mihmandarlığa ve mentorluğa ihtiyaç vardır. Ülkemizin gelecekteki hedeflerine uygun olarak üniversitelerimizin yeniden yapılandırılması  gerekmektedir. Bu anlamda araştırma üniversitelerinin belirlenmesi ve Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşmasıprojeleri önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. Şüphesiz akademik  özgürlük, üniversitelerimizin ve ülkemizin gelişmesi açısından en önemli gereksinmelerden biridir. Demokratik yollar içerisinde kalmak ve suça ve şiddete başvurmamak koşuluyla fikri olan herkesin bu ülkenin iyiliği adına  kendisini ve düşüncesini ifade etmesinden korkulmamalıdır. Zira, Namık Kemalin dediği gibi "Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar."
    Bu bağlamda mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Giresun Üniversitesi de kurulduğu günden itibaren ilimizin ve ülkemizin kültürel, ekonomik,bilimsel alanda gelişmesine ciddi katkılar yapmış bir bilim yuvasıdır. Halen  üniversitemizde; 3 Enstitü, 13 Fakült, 6 Yüksek Okul, 13 Meslek Yüksek Okulu ve 19 araştırma merkezi bulunmaktadır. Dört ilçemiz dışında tüm ilçelerde MYO'larımız vardır. Bu dört ilçede de önümüzdeki eğitim-öğretim yılı  içindeöğrenci almayı planlamaktayız. Bu yıl yeni kayıt yaptıran 6761 yeni öğrencimizle birlikte, bu birimlerimizde toplam 32.322öğrencimiz okumaktadır.Bu öğrencilerimizin yaklaşık 20.000i Giresun merkezdekiGazipaşa ve Güre  yerleşkelerinde eğitim görmektedir. Dört yıllık lisans programlarında doluluk oranı %86, iki yıllık ön lisans programlarında ise %56 civarındadır. Bu oranlar Türkiye ortalamasına tekabül etmekte olup, meslek lisesinden iki yıllık  programlara sınavsız geçişin kaldırılması ve bazı temel bilimlerdeki, sosyal bilimler ve mühendislik bilimlerdeki daralma doluluk oranlarındaki bu düşüşe sebep olmuştur.
Üniversitemizde Öğretim elemanı olarak; Profesör:57, Doçent:63, Yard.Doç.:314, Öğr.Gör:259, Okutman : 36,Araştırma görevlisi:154 (92ÖYPli) , Uzman:  9olmak üzere toplam 892akademik personel ve 411idari personel  bulunmaktadır.Yine 10 civarında yabancı uyruklu öğretim üyemiz mevcuttur.
    Ayrıca, toplamda 52 farklı ülkeden 1154 Uluslararası öğrencimiz, ilimizin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bu rakamlar Giresun Üniversitesi yaklaşık 35 bin kişilik büyük bir aile olduğunu ortaya koymaktadır. Yine bir başka  istatistik göstermektedir ki, GRÜ öğrenci sayısının il nüfusuna oranı itibariyle Türkiye'de 30. sıradadır.
    Fakülte ve program sayısı ile birlikte öğrenci ve öğretim elemanı sayısındaki kayda değer artışa koşut olarak memnuniyetle belirtmeliyim ki üniversitemiz, bu büyümeyi bilimsel ve akademik çıktılar bakımından da sergilemeye  başlamıştır. 2011-2015 yılları arasındaki gerilemenin ardından son iki yıldır açıklanan tüm sıralamalarda üniversitemizin bir yükseliş trendi içinde olduğu görülmektedir. Bu başarıları sebebiyle üniversitemizdeki öğretim  elemanlarını kutluyor, akademik olarak onları daha fazla destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu yükseliş trendinin önümüzdeki yıllarda kararlı bir şekilde devam edeceğine inancımız da tamdır.
Üniversitemiz bilimsel faaliyetlerin yanında aynı zamanda spor, sanat ve sosyal etkinlikleri de oldukça fazla önemseyen bu manada öğrencilerine katkı sağlayan bir üniversitedir. Bu katkı ve emeklerimizin karşılığını vererek bizleri  gururlandıran öğrencilerimi ve onların hocalarını da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Bu manada Üniversite Sporları Federasyonu Müsabakalarında geçen yıl büyük başarı gösteren takımlarımızın ve sporcularımızın bu yıl da  yüzümüzü güldüreceğinden emin olduğumu da ifade etmek isterim.
    Bununla birlikte, açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki, üniversitemizin hala çok ciddi problemleri ve eksiklikleri vardır. Eğitim ve hizmet binalarını iyileştirmek için şiddetle kamulaştırma problemlerimizi çözmemiz  gerekmektedir.Yine özellikle idari ve yardımcı personel (temizlik ve güvenlik) konusunda duyulan ihtiyacı gidermek için YÖK ve Maliye Bakanlığı nezdindeki çalışmalarımız da sürmektedir.
Ayrıca 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ile Rektörlüğümüz arasında imzalanan ortak kullanım protokolü ile hem hastanemiz hem de üniversitemiz kazançlı çıkmıştır. Elbette en büyük faydayı öğrencilerimiz  ve Giresunlu hemşerilerimiz görmüştür. Afiliasyon sonrası; Giresun’da daha önce hiç yapılmamış çeşitli operasyonlar hastanemizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca komşu illere ve büyük şehirlere hasta sevkinde ciddi oranda  azalma sağlanmıştır. Ancak hastane gelirlerinden BAP'a aktarılan bütçe yeni yönetmelikle kaldırılmış olup bu, bilimsel araştırma kapasitemizi ciddi manada sınırlamıştır. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimlerde  bulunulmuş olup, bu konuda önümüzdeki süreçte olumlu bir gelişmenin olacağını beklemekteyiz.
    Sayın Valim, Değerli Protokol; Bu açılış konuşması vesilesiyle meslektaşlarıma ve öğrencilerime de seslenmek istiyorum.
Değerli akademisyen arkadaşlarım; Bugün tüm dünyada üniversitelerin birinci görevi olarak gösterilen eğitim-öğretim faaliyetinin asli unsurları hiç şüphe yok ki sizlersiniz. Bizler heyecanımızı hiç kaybetmeden ve hiç  yorulmadan, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir orduyu, bir ordu bir ülkeyi kurtarır." gerçeğinden hareketle küçük-büyük demeden her alanda  elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Her öğrencinin bir öğretmen her öğretmenin de bir öğrenci olduğunu aklımızdan çıkarmadan bir yandan sahip olduğumuz birikimi öğrencilerimize aktarmaya gayret ederken  bir yandan da kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bir yandan eğitim faaliyetlerini yürütürken diğer yandan,bilimsel sıralamalardaki yükselişimizi sürdürmek için da araştırma-geliştirme çalışmalarınızdan da  taviz vermeyeceğiz. Biz bu yöndeki çabalarınıza her zaman destek vereceğiz.  
    Sevgili öğrenciler, Öncelikle, gösterdiğiniz üstün bir başarı ile üniversitemizi seçmiş olmanız bizim için bir onurdur. 2017-18 eğitim-öğretim yılının açılışını yaptığımız bu günde, sizleringelecek günlere ait hedeflerinizi belirleyerek  size sunulan imkânların karşılığı olarak daha çok çalışmanızı rica ediyorum. Üniversite yıllarının hayatınızın en değerli ve en güzel günleri olduğunu unutmayın. Sadece size verilen derslerle yetinmeyip daha ileri okumalar  yapmak amacıyla araştırmacı bir ruha sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Artık iyi bir mezunun iş arayan ya da iş bulan değil iş kuran kişi olarak tanımlandığını unutmayın. Asla özgüveninizi yitirmeyin, umudunuzu kaybetmeyin  ve mücadeleyi bırakmayın. Bizler burada sizlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için gerekli tüm çalışmaları gece gündüz demeden yürütüyoruz.
    Sizler yine bu ülkenin geleceği ve ümidi olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmayınız. Zira zor günlerden ve zor sınavlardan geçmekte olan ülkemizde bölücü ve fitnecilerin arzu ve planları karşısında uyanık olmanız, her daim  sağduyu ile hareket eden, vatanına ve bayrağına tutkun, milli ve manevi değerlerinden taviz vermeyen bir duruş sergilemeniz büyük önem taşımaktadır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğunu ve eğer güçlü olmazsak  ülkemiz üzerinde emelleri olan emperyal güçlerin tehdidi altında olacağımızı asla unutmayın. Size düşünmeyi, sorgulamayı bırakıp kendilerine itaat edilmesini isteyen kişi ve yapılara asla itibar etmeyin. Bilgi sahibi olmadan fikir  sahibi olmanın tehlikeli olduğunu unutmayın ve sürekli kendinizi ve ufkunuzu genişletin.
    Son olarak, Giresun Üniversitesi olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletin bölünmez bütünlüğünün, hukukun üstünlüğünün, barışın ve demokrasinin yanında yer almaya, Milli birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan her  türlü tehdidin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Türkiye’nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak'ın değil tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye  atan Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin bu gayrimeşru girişiminin sonuçlarını hiçbir suretle tanımıyoruz. Her türlü hukuki temelden yoksun olan sözde referandum kararı bölgeyi küresel sermayenin sınırsız talanına açacak, etnik ve  mezhepsel temelde parçalara ayıracak bir politikanın ürünüdür. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak’tan ayrılmasını öngören sözde bağımsızlık referandumunun kabul edilemez olduğunu ve devletimizin milli güvenliğine yönelik  her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm önlemlerin alınacağına dair inancımız tam olduğunu da ifade etmek isterim.
    Sayın Valim, Değerli protokol, Kıymetli misafirler; Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 akademik yılının, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızla bizleri  onurlandırdığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.
    Açılış Programına katılan protokol üyeleri; Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Rekrör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk,  j.Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Baro Başkanı Av. Soner Karademir,  Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Balcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı j. Al. B. Murat Yakın, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ömer Oran, Giresun Bel. Başk. Yrd. Orhan Kurt, 22. Dönem Giresun Milletvekili Hasan Aydın, 24. Dönem Giresun Milletvekili Mehmet Geldi. 

Okunma Sayısı: 372

Haber Kaynağı: Giresun Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Haber Editörü: Seyit Güvendi

Haber Etiketleri: Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun'un Akademik Açılış Yılı Konuşması, aramalar

HABERİ FACEBOOK ÜZERİNDEN YORUMLA

EN SON HABERLER

alfabesoft
Puan Durumu

HARŞIT VADİSİ FACEBOOK

HABER DERECE

HarsitUser 4 / 10 372 8

Sitene Ekle