• Vadi'nin Medya Penceresi

19 Haziran 2018 Salı

Emek is ticaret
SON HABERLER

Kaçak Tohum, Fide ve Fidan Satana Para Cezası


  • 27 Şubat 2018 Salı
Kaçak Tohum, Fide ve Fidan Satana Para Cezası
Kaçak Tohum, Fide ve Fidan Satana Para Cezası

Doğankent ilçesi pazarında tohum, fide ve fidan satacakların tohumculuk kanununa uymaları gerekmektedir.

Doğankent esnaflarından TEKNİK TARIM TİCARET sahibi Hamza Alim, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu 8. maddesi ile 12. Maddesi ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğine göre "Tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir. Yetkilendirme ve denetim ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.  Ticarete arz edilen tohumlukların standartlara uygunluğu ile etiket ve ambalaj bilgilerinin doğruluğu Bakanlıkça denetlenir."  Yine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem kanunu 17. maddesine  göre de Bakanlıkça belirlenen zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanlar, kayıt ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esaslara uymak ve kayıtlarını yaptırmak zorundadır." denmektedir.
    Buna göre yetkisiz kişilerin açıkta; fide, fidan, tarla bitkileri tohumu ve sebze tohumu satmaları yasaklanmıştır. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre; Bakanlıktan yetki almadan tohum, fide, fidan satan, ticari anlamda üretimini yapan kişi ve kuruluşlara  para cezası,  tohumlukları müsadere altına alma ve imha olmak üzere idari yaptırım uygulanmaktadır. Cadde, sokak araları gibi açık alanlarda  tohum, fide, fidan satışına  müsaade edilmemekte, satışlar  sıkı bir şekilde denetlenmektedir.
    Üreticilerin de bu konuda bilinçlenmesi; üzerinde etiket ve bitki pasaportu taşıyan tohum, fide ve fidanları, Bakanlıkca yetki verilmiş Tohumluk Bayilerinden yada Üretici Belgesi olan üreticilerden almaları gerekmektedir.
    Üreticiler;  açıkta, yetkisiz kişilerden,  etiketsiz, sertifikasız ve pasaportsuz fide/fidan satın aldığında birçok sorunla karşılaşabilmekte;  hastalık ve zararlılara rastlanabilmekte, bu durum fide/fidan kurumalarına, verim kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bu hastalık ve zararlılar topraklarımıza bulaşarak, çözümü zor ve zaman alan sorunlara da sebep olmaktadır.
    Aşılı diye satıldığı halde bazı fidanların aşısının olmadığı, dikildiğinde tutmadığı ve belirtilenin dışında farklı tür ve çeşitte meyvelerin oluştuğu, kalitesiz ve verimi düşük ürün alındığı görülebilmektedir. Üreticiler böyle sorunlarla karşılaştığında elinde etiket, sertifika, pasaport gibi belgeleri olmadığından geriye dönük olarak hakkını arayamamakta, maddi açıdan zarara uğramakta, emeği ve zamanı boşa gitmektedir. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için tohum, fide ve fidanları etiketli, sertifikalı ve pasaportlu olarak, yetkili tohumluk bayileri ya da yetkili üreticilerden almaları gerekmektedir.
    Yetkililerin Doğankent ilçesi pazarında tohum, fide ve fidan satanların tohumculuk kanununa uyup uymadıkları kontrol ederek gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir

Okunma Sayısı: 421

Haber Kaynağı: Harşıt Vadisi

Haber Editörü: Seyit Güvendi

Haber Etiketleri: Kaçak Tohum, Fide ve Fidan Satana Para Cezası, aramalar

HABERİ FACEBOOK ÜZERİNDEN YORUMLA

EN SON HABERLER

alfabesoft
Puan Durumu

HARŞIT VADİSİ FACEBOOK

HABER DERECE

HarsitUser 6 / 10 421 3

Sitene Ekle