• Vadi'nin Medya Penceresi

26 Mayıs 2019 Pazar

Emek is ticaret
SON HABERLER

Çağırgan Baba Anma Etkinlikleri


  • 23 Temmuz 2018 Pazartesi
Çağırgan Baba Anma Etkinlikleri
Çağırgan Baba Anma Etkinlikleri

Alucra Fevzi Çakmak Köyünde 2. Çağırgan Baba Anma Etkinlikleri Yapıldı

ÇAĞIRGAN BABA KÜLTÜRÜ GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR
Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan Horasan alimlerinden Çağırgan Baba anma ve anlama etkinliği Alucra Fevzi Çakmak köyünde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin anma komitesi Başkanı Eğitim Uzmanı Arif Dede tarafından sunulan programın açılış konuşması Em. Kurmay Albay Adem Darama, Kur'an okunması Hafız Mustafa Solak, Dua yapılması Kurra Hafız Israfil Kıracı, Türbe Ziyareti ve Duası Alucra Müftüsü Muhammet Salman tarafından yapıldı.

Çağırgan Baba, Anadolu’nun Moğol zulmü altında ezildiği bir dönemin sonuna doğru Alucra’ya gelip yerleşmiştir. Onun vera sahibi üstün ahlaklı kişiliği ve çalışmalarının takdir görmesi neticesi Fevzi Çakmak (Zıhar) köyü ve çevresi hizmetlerinin devamı için adına vakfedilmiştir. Çağırgan Baba, buralarda İslam’ın yeşermesi için çaba sarf etmiş ne gerekiyorsa o fedakârlıkta bulunmuştur. İslam’ın yeşermesini sağlarken de doğru İslam’ın bilinmesi için çaba göstermiştir.

22 Temmuz 2018 Pazar günü saat:11.30'da Fevzi Çakmak Köyünde 2. yapılan Çağırgan Babayı anma ve anlama programı Alucra Kaymakam Vekili ve Çamoluk Kaymakamı Mustafa Demir, Alucra Belediye Başkan Vekili Sadık Dolu, Alucra Müftüsü Muhammet Salman, Şiran ilçe Millî Eğitim Müdürü Bayram Kundak, Ataşehir Giresunlular dernek başkanı Fatih Yelekoğlu, yazar Recep Akın, Muhtarlar, Dernek Başkanları, il içinden ve il dışından çok sayıda konukların yoğun katılımı ile gerçekleşti. 

Saygı Duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başlayan programımız, Kur'an-i Kerim Okunması ve dua yapılması, Açılış Konuşması, Protokol konuşmaları, Çağırgan Baba'yı tanıtım sunumu, Tasavvuf Musikisi, Türbe Ziyareti ve Duası, Protokole ve katılımcılara Günün anısına hediye takdimi ve yemek ikramı ile tamamlandı.

Araştırmacı Yazar Murat Dursun Tosun tarafından Çağırgan Baba'yı tanıtım Sunumu yapıldı
Araştırmacı Yazar Murat Dursun Tosun ;“Asırlar öncesinden başlayarak Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünden bir kandil misali bölgemizi aydınlatmış olan mana âleminin önderi ve temsilcisi Çağırgan Baba Horasan medreselerinde zahiri ve bâtınî ilimleri birlikte okumuş; fıkıh, kelam, kıraat, sebebi nüzul, hadis, Astronomi, dinler tarihi, hukuk ve tıp konularında bilgi sahibi olarak Anadolu’ya gelmiştir.
 
Bir İslam müderrisi olarak aynı zamanda askeri özeliklere de sahip olarak Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.
“KutadKubilig”de belirtilen toplumsal mutluluğun yollarını Zıhar’da açarak bölge insanını eğitmiş, ahlak ve adalet olmada İslam’ın hakkıyla yaşanamayacağını öğretmiştir. Yaşamı boyunca bir tebliğci, çağıran olarak Hz. Mevlana misali insanları İslam’a çağırmış davet etmiştir. Bu nedenle de mahlası “Çağırgan” olmuştur.

Kerbela zulmünün karanlığından Zeynel Abidin (r.a) ile nur tekrar doğmuş, güneş ve ay misali Musa Kazım (r.a) ve nesebinin ışığı ile Orta Asya steplerinden Anadolu’ya ve Balkanlara yönelmiştir.

“Hacı Bektaş-ı Veli”, “Geyikli Baba”, “Barak Gazi”, “Somuncu Baba”, “Taptuk Emre”, “Mevlana”, “Yunus Emre”, “Çağırgan Baba”, “Sarı Saltuk”, “Gül Baba”, “Abdal Musa”, “Emir Sultan” ve “Şeyh Edebali” gibi nice alperenler ile Anadolu’ya ve Balkanlara “Türk-İslam Medeniyeti”nin tohumları atılarak yeşertilmesi sağlanmıştır. Yukarıdaki Allah dostu alperenler “Pir-i Sultan Ahmet Yesevi”nin dergâhında yetişerek bu coğrafyayı Türkleştirip İslamlaştırmışlardır.

Çağırgan Baba Hz. Peygamberin torunu olarak İslam’ın bayraktarlığını yapmış, ondan sonra gelen nesli de aynı görevi icra etmek üzere etrafa dağılarak adlarına tesis edilen zaviye vakıflarında hizmeti devam ettirmişlerdir. Bu anlamda “Zıhar (Fevzi Çakmak) Köyü” seçilmiş, şanslı bir köydür. Bizlere düşen görev de bu bilinçle köyümüzde yaşamış “Ehl-i Beyt”e gereken ihtimamı göstermek Çağırgan Baba kültürünün ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır'',dedi.

Okunma: 712 | Kaynak: Sadi Toygar

Haber Editörü: Seyit Güvendi |

Haber Etiketleri: Çağırgan Baba Anma Etkinlikleri, aramalar

HABERİ FACEBOOK ÜZERİNDEN YORUMLA

EN SON HABERLER

HARŞIT VADİSİ FACEBOOK

HABER DERECE

HarsitUser / 10 712 1