• Vadi'nin Medya Penceresi

26 Mayıs 2019 Pazar

Emek is ticaret
SON HABERLER
  • Ana Sayfa
  • Güncel
  • Yaylalarda mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilecek

Yaylalarda mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilecek


  • 13 Ekim 2018 Cumartesi
Yaylalarda mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilecek
Yaylalarda mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilecek

Gümüşhane’de yayla ve meralarda yapılan kaçak yapılara ilişkin ‘İmar Barışı’ kapsamında mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılarak iptal edilecek.

Gümüşhane Valiliği, ilde son dönemde mera, yaylak ve kışlaklarda izinsiz yapılaşmalarda yaşanan artışın önüne geçebilmek için ciddi yaptırımlar getiren genel emir yayımladı. Vali Okay Memiş’in imzasıyla yayımlanan genel emirde kamuoyunda İmar Barışı olarak bilinen uygulamada 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıların kapsama girmesine rağmen son dönemde mera, yaylak ve kışlaklarda izinsiz yapılaşmada artış gözlemlenmesinden hareketle 7143 sayılı kanunla belirlenen 31 Aralık 2017 tarihi dikkate alınarak kapsama giren alanlarda bu tarihten sonra kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi amacıyla çeşitli tedbirler yürürlüğe konuldu.

Yaylalara beton ve inşaat malzemelerinin taşınması ve satılması yasaklandı
Turizm, tarım ve hayvancılık sektörü için önem arz eden ve kadimden beri yayla olarak kullanılan alanların korunmasının yasal mevzuat gereği olduğu kaydedilen genel emirde, bu alanlarda 31 Aralık 2017 tarihinden sonraki kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi amacıyla mera ve yaylalarda beton ve betonarme malzemelerine dayalı herhangi bir yapılaşma olması mümkün olmadığından, bu yerler için talep edilen beton, kum, çakıl, demir gibi inşaat malzemelerinin satılması ve taşınması yasaklandı.

Yaylalara iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçların girişi de yasaklandı
Karara göre mera ve yaylalarda kaçak bina yapımında kullanılan her türlü inşaat malzemesinin taşınmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerinin bu güzergahlarda sürekli denetim yaparak iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçları engelleneceği ve bu araçları kullananlar hakkında yasal işlem yapılacak. Ayrıca yaylalarda yapılmakta olan inşaatlarda çalıştığı tespit edilen kaçak işçiler ilgili kurumlara bildirilecek, haklarında gerekli yasal işlemin yapılması sağlanacak.

Mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilecek
Meralarda yapılan kaçak yapılara ilişkin mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılarak iptalleri sağlanacak.

Kaçak inşaatı ihbar etmeyen muhtarlar hakkında yasal işlem başlatılacak
Köy Muhtarları tarafından yaylalarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği ve muhtarların kaçak yapılaşma yapanları gecikmeksizin kolluk kuvvetlerine ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirmesi gerektiği vurgulanan emirde, “Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında başka bir kanunda özel bir hüküm bulunmaması durumunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Yayımlanan emirde ayrıca 31 Aralık 2017 tarihi göz önünde bulundurularak yaylalarda mevzuata aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesine yönelik her türlü diğer tedbirlerin alınması, aksine davrananlar hakkında tereddüt edilmeksizin yasal işlemin tesisi, konunun bizzat ilgili kurum amirleri tarafından takibi yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

İLGİLİ EMRİN METNİ
T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı   :30285694-010.07.01-E.6049                                                                      12/10/2018
Konu : Yaylalarda Mevzuata Aykırı Yapılaşma
VALİLİK GENEL EMRİ
 2018/03
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 16'ncı maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen hüküm ile ülkemizdeki ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil eden yapılarla ilgili yaşanan sorunların giderilmesi, imar barışının sağlanması amaçlanmıştır.  Düzenlemenin kapsamına 3194 sayılı Kanunun Geçici 16'ncı maddesi uyarınca 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılık teşkil eden yapılar girmektedir. Bu kapsama giren yapıların kayıt altına alınması için 31/10/2018 tarihine kadar anılan Kanunda gerekli başvurunun yapılması öngörülmektedir.
    Öte yandan, turizm, tarım ve hayvancılık sektörü için önem arz eden ve kadimden beri yayla olarak kullanılan alanların korunması yasal mevzuat gereğidir. Daha önce Bakanlığımızın 11/04/2018 tarihli ve 2674 sayılı talimatları 24/04/2018 tarihli ve 2425 sayılı yazımızla bildirilmiştir.  Ancak; ilimiz sınırları dahilinde bulunan mera, yaylak ve kışlaklarda izinsiz yapılaşmalarda son zamanlarda artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, 7143 sayılı Kanunla belirlenen 31/12/2017 tarihinin dikkate alınarak, kapsama giren alanlarda bu tarihten sonra kaçak ve imara aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüş olup;
    Mera ve yaylalarda beton ve betonarme malzemelerine  dayalı herhangi bir yapılaşma olması mümkün olmadığından, bu yerler için talep edilen beton, kum, çakıl, demir vb. inşaat malzemelerinin satılmaması ve taşınmaması sağlanacaktır.
    Mera ve yaylalarda kaçak bina yapımında kullanılan her türlü inşaat malzemesinin taşınmasının önlenmesi için Kolluk Kuvvetlerimizce bu güzergahlarda sürekli denetim yaparak iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçlar engellenecek ve bu araçları kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
    Ayrıca yaylalarda yapılmakta olan inşaatlarda çalıştığı tespit edilen kaçak işçiler ilgili kurumlara bildirilecek, haklarında gerekli yasal işlemin yapılması sağlanacaktır.
    Meralarda yapılan kaçak yapılara ilişkin Mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgelerinin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tetkiki yapılarak iptalleri sağlanacaktır.
    Köy Muhtarları tarafından yaylalarda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek, kaçak yapılaşma yapanlar gecikmeksizin Kolluk Kuvvetlerimize ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirilecektir.
    Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında başka bir kanunda özel bir hüküm bulunmaması durumunda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
31/12/2017 tarihi göz önünde bulundurularak yaylalarda mevzuata aykırı yeni yapılaşmaya müsaade edilmemesine yönelik her türlü diğer tedbirlerin alınması, aksine davrananlar hakkında tereddüt edilmeksizin yasal işlemin tesisi, konunun bizzat ilgili kurum amirleri tarafından takibi yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.
Okay MEMİŞ
Vali

Daha Fazla Bilgi İçin

Okunma: 823 | Kaynak: gumushane.gov.tr.

Haber Editörü: Seyit Güvendi |

Haber Etiketleri: Yaylalarda mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilecek, aramalar

HABERİ FACEBOOK ÜZERİNDEN YORUMLA

EN SON HABERLER

HARŞIT VADİSİ FACEBOOK

HABER DERECE

HarsitUser / 10 823 1