Vadi'nin Medya Penceresi
  • 19 Ekim 2019 Cumartesi

Kış dönemi kılık kıyafet uygulaması bugün başlıyor

Kamu personelini kapsayan kış dönemi kılık kıyafet uygulaması 16 Eylül Pazartesi günü başladı

Kış dönemi kılık kıyafet uygulaması bugün başlıyor

Devlet memurları için yaz döneminde kaldırılan kravat takma zorunluluğu 16 Eylül 2019 Pazartesi bugün yeniden başladı. Uygulama 14 Mayıs 2020'ye kadar sürecek. 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü başlayan yaz kıyafeti uygulaması, sone erdi. 16 Eylül 2019 bugünden itibaren ise kış kıyafeti uygulamasına geçildi. Erkek memurlar işe kravatlı gitmek zorunda.

GENELGENİN İÇERİĞİ

Devlet memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde oldukları ile belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davrananlar hakkında uyarma cezası ve bu durumun tekerrürü halinde kına cezası verileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenleniyor. Kanunun kılık ve kıyafete ilişkin hükümlerine istinaden çıkarılan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"te ise, kamu çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, erkek memurlar için kravat takma zorunluluğu da getirilmiş, ancak yaz döneminde kravatın takılmayabileceği genelge ile düzenlenmişti.

Yönetmelik; "Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs -15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir." diyor.