İnternet Üzerinden Bağış Toplama Nasıl Gerçekleşir?


İnternet üzerinden bağış  toplama, derneklerin yardımsever ya da üyelerden kendi web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden kredi kartı ile istedikleri tutarda parayı derneğin hesabına aktarma işlemidir. Yasal olarak son derece hassas olan bu süreç dernek yönetimi tarafından kontrol altında tutulmalıdır. Oluşabilecek yolsuzluk ya da dış müdahale sonrası dernek yöneticilerinin ciddi yasal sorunlarla karşılaşma olasılığı bulunmaktadır.

Dernek doğası gereği faaliyetlerini sürdürebilmek için bağış ya da aidat ödemelerine ihtiyaç duyar. Geçmişte dernekler genellikle bağışçılardan ya da üyelerden aldıkları ödemeleri tamamen fiziki ortamda yürütmekte, yapılan bağış ya da ödeme karşılığında düzenledikleri belgeyi ödeme yapana iletmek yoluyla süreci tamamlamaktaydılar. 

Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle beraber her konuda olduğu gibi dernekler de teknolojik alt yapılarını güçlendirerek faaliyetlerini daha geniş bir alana yayarken yürüttükleri süreçleri daha hızlı bir duruma getirme fırsatı buldular. Özellikle ödeme sistemlerinin ve güvenlik parametrelerinin son derece geliştiği günümüzde artık internet üzerinden bağış toplamak da göreceli olarak basit bir hal aldı. 

İnternet üzerinden yardım toplama, derneğin web sitesinde yer alan ödeme formu ve anlaşma yaptığı kurumun sistemi arasında kurulan güvenli bir bağlantı ile sağlanmaktadır. Ödeme formuna girilen verilerin kullanıcı tarafından onaylanmasının ardından veriler ödeme kurumunun sunucusunda kontrol edildikten sonra ilgili kredi kartından belirlenen tutarın dernek hesabına geçirilmesi işlemi yine bu kurum tarafından gerçekleştirilir ve dernek tarafından internet üzerinden bağış toplama faaliyeti neticelendirilmiş olur. 

Teknolojinin gelişmesi kolaylıkları beraberinde getirirken, bir takım zorlukları da karşımıza çıkarmaktadır. Örneğin kötü amaçlı kişilerin işleyen sisteme müdahale etmeye çalışarak yapılan bağışı kendi hesaplarına ya da belirledikleri 3. Şahıs hesaplara aktarma girişimleri maalesef sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle internet üzerinden bağış toplama, içerdiği riskleri minimize edecek önlemler alınarak yapılmalıdır. 


Kaynak:


İnternet üzerinden bağış toplama, derneklerin yardımsever ya da üyelerden kendi web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden kredi kartı ile istedikleri tutarda parayı derneğin hesabına aktarma işlemidir.